Read More

Pilot: CVRM-expertteam Haagse Vaten

Het laatste decennium groeit het aantal mensen met cardiovasculaire risico’s gestaag. De huisartsenpraktijk krijgt daardoor de komende jaren te maken met een toenemend aantal patiënten met één of meer chronische hart- of vaatziekten. Om op deze ontwikkeling in te kunnen spelen, is Hadoks vanuit de werkgroep Haagse Vaten een pilot gestart onder een aantal huisartsenpraktijken […]

Read More
Read More

Op weg naar een rookvrije generatie

Samen op weg naar een rookvrije generatie en een gezonder Den Haag! Onlangs hebben de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds een nieuw initiatief gelanceerd: ‘Samen op weg naar een rookvrije generatie’. Hun doelstelling: “Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien.” […]

Read More
Read More

Drukbezochte nascholing ‘In Tense’ op campus: terugblik

In februari 2020 vond de eerste nascholing plaats vanuit ‘In Tense: van therapieresistentie naar effectieve therapie’. De aanwezigen werden geïnformeerd over de herziene CVRM-richtlijnen, de uitkomsten van fase 1 van het ‘In Tense’-project en de mogelijkheden rondom het vervolg. Meer dan honderd huisartsen, praktijkondersteuners, internisten en verpleegkundigen uit eerste en tweede lijn werden bij de […]

Read More
Read More

Project Hart voor vrouwen

Vrouwen die tijdens de zwangerschap hypertensie, diabetes, (pre)eclampsie of HELLP-syndroom hebben doorgemaakt, lopen een hoger risico op hart- en vaatziekten. Om deze vrouwen een passend preventie- en zorgaanbod aan te kunnen bieden is een goede overdracht van 2e naar 1e lijn noodzakelijk en dienen deze vrouwen vervolgens periodiek gecontroleerd te worden op risicofactoren. Om deze […]

Read More
Read More

Haags Symposium: Optimale regionale aanpak voor chronisch zieke patiënten

Haagse Huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en specialisten van het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum kwamen op 29 januari bij elkaar tijdens het eerste regionale Haags symposium. Het symposium vond plaats op de LUMC Campus in Den Haag en kwam vanuit de wens van de werkgroepen Haagse Nieren, Haagse Vaten, Haags Suiker en Haagse Longen om meer […]

Read More
Read More

Eerste praktijken gestart met Hartfalen

De eerste 19 huisartsenprakijken uit de regio Haaglanden zijn gestart met het NVVC Connect Hartfalen. Een mooie samenwerking tussen ELZHA, Arts en Zorg, SHG, HMC, Hagaziekenhuis en Harteraad. Op woensdag 14 november zijn de huisartsen en POH’s van de pilotpraktijken geschoold. Kaderhuisarts HVZ Erik van Duin en cardioloog Sjoerd Mollema lichtten aan de hand van casuistiek de […]

Read More
Read More

Subwerkgroepen van start

Onder Haagse Vaten zijn een aantal (sub)werkgroepen van start gegaan met de volgende onderwerpen:   Hartfalen: doel is om patiënten met Hartfalen de juiste zorg op de juiste plek te bieden, in de eerste lijn als dit kan, in de tweede lijn als dit moet. Hiertoe worden regionale werkafspraken gemaakt tussen de huisartsen en cardiologen in […]

Read More
Read More

Startsymposium HaagseVaten een groot succes!

Op woensdag 26 november waren meer dan honderd zorgverleners (huisartsen, apothekers en POH’ers) aanwezig bij het startsymposium van HaagseVaten. Zij namen deel aan twee workshops, over hartfalen en dyslipidemie. Tijdens het slotwoord was er ook aandacht voor de toekomst van dit project: meer werkafspraken, meer samenwerking en scholing en bovendien een promotieonderzoek naar het resultaat! […]

Read More