Read More

Haags Symposium: Optimale regionale aanpak voor chronisch zieke patiënten

Haagse Huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en specialisten van het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum kwamen op 29 januari bij elkaar tijdens het eerste regionale Haags symposium. Het symposium vond plaats op de LUMC Campus in Den Haag en kwam vanuit de wens van de werkgroepen Haagse Nieren, Haagse Vaten, Haags Suiker en Haagse Longen om meer […]

Read More
Read More

Eerste praktijken gestart met Hartfalen

De eerste 19 huisartsenprakijken uit de regio Haaglanden zijn gestart met het NVVC Connect Hartfalen. Een mooie samenwerking tussen ELZHA, Arts en Zorg, SHG, HMC, Hagaziekenhuis en Harteraad. Op woensdag 14 november zijn de huisartsen en POH’s van de pilotpraktijken geschoold. Kaderhuisarts HVZ Erik van Duin en cardioloog Sjoerd Mollema lichtten aan de hand van casuistiek de […]

Read More
Read More

Subwerkgroepen van start

Onder Haagse Vaten zijn een aantal (sub)werkgroepen van start gegaan met de volgende onderwerpen:   Hartfalen: doel is om patiënten met Hartfalen de juiste zorg op de juiste plek te bieden, in de eerste lijn als dit kan, in de tweede lijn als dit moet. Hiertoe worden regionale werkafspraken gemaakt tussen de huisartsen en cardiologen in […]

Read More
Read More

Startsymposium HaagseVaten een groot succes!

Op woensdag 26 november waren meer dan honderd zorgverleners (huisartsen, apothekers en POH’ers) aanwezig bij het startsymposium van HaagseVaten. Zij namen deel aan twee workshops, over hartfalen en dyslipidemie. Tijdens het slotwoord was er ook aandacht voor de toekomst van dit project: meer werkafspraken, meer samenwerking en scholing en bovendien een promotieonderzoek naar het resultaat! […]

Read More