Subwerkgroepen van start

Onder Haagse Vaten zijn een aantal (sub)werkgroepen van start gegaan met de volgende onderwerpen:

 

  • Hartfalen: doel is om patiënten met Hartfalen de juiste zorg op de juiste plek te bieden, in de eerste lijn als dit kan, in de tweede lijn als dit moet. Hiertoe worden regionale werkafspraken gemaakt tussen de huisartsen en cardiologen in de regio.
  • CVRM zorg voor vrouwen: het doel is om vroegtijdig cardiovasculaire risicofactoren in kaart te brengen bij vrouwen die pre-eclampsie of diabetes gravidarum hebben doorgemaakt en om regionale afspraken te maken hoe de cardiovasculaire zorg voor deze doelgroep moet worden vormgegeven in de regio Den Haag.
  •  NOAC: er worden samenwerkingsafspraken opgesteld en geïmplementeerd tussen huisartsen, specialisten en apothekers.