1

Over Haagse Vaten

Goede afspraken over de beste zorgverlening maken de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten beter en betaalbaarder. Haagse Vaten is een initiatief van verschillende professionals in de regio om de zorg goed af te stemmen: wanneer verwijzen we een patiënt naar het ziekenhuis en vooral ook: wanneer verwijzen we een patiënt terug naar zijn of haar eigen huisarts voor de verdere zorg in de 1e lijn en welke andere zorgverleners betrekken we daarbij. Dit doen we door het ontwikkelen van zorgpaden en regionale transmurale afspraken (RTA) waarbij we de effectiviteit hiervan bij de meeste projecten laten onderzoeken door de LUMC campus. Scholing is een belangrijk middel voor ons om de nieuwe werkwijzen onder de aandacht te krijgen van de verschillende zorgverleners.