1

Transmurale protocollen

 

Goede zorg staat of valt met goede samenwerking. Wij maken werkafspraken zodat we de juiste zorg op het juiste moment kunnen inschakelen. Per ziektebeeld vindt u hier de afspraken tussen huisartsen en medisch specialisten. Bovendien worden de  gemaakte afspraken gepresenteerd op een regionaal symposium.


Zodra er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt worden, wordt deze lijst aangevuld.

Later volgen:
– Perifeer arterieel vaatlijden
– Aneurysma aortae abdominalis
– CVA/TIA
– Stabiele angina pectoris
– Acuut myocardinfarct
– Cardiovasculair risicomanagement
– Hypertensie