Zorgpaden / RTA’s

Goede zorg staat of valt met goede samenwerking. Wij maken werkafspraken zodat we de juiste zorg op het juiste moment kunnen inschakelen. Per ziektebeeld of project vindt u hier de afspraken tussen huisartsen en medisch specialisten in onze regio. Afspraken zijn gereed voor:


Voor een aantal onderwerpen zijn werkgroep gestart om de regionale transmurale afspraken vorm te geven:
CVA/TIA: De RTA beschrijft bij patiënten met (een verdenking op) een TIA of CVA de betrokken zorgverleners en verantwoordelijkheden, de diagnostiek, de verwijzing naar de tweede lijn en de terugverwijzing van de tweede naar de eerste lijn, hoofdbehandelaarschap, behandeling en controles, voorlichting en informatievoorziening en dossiervoering. De RTA is in de afrondende fase.
NOAC: Doel is kennisoverdracht huisarts en samenwerkingsafspraken specialist/huisarts/apotheek. De richtlijn is in de afrondende fase.
Perifeer arterieel vaatlijden: Het doel van de RTA is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn met betrekking tot de diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en informatieoverdracht bij PAV. De verwachting is om RTA in 2021 gereed te hebben en deze eind 2021/begin 2022 te kunnen implementeren.
Atriumfibrileren: naar verwachting starten we in 2021 met het opstellen van een RTA die we in 2022 kunnen implementeren.