Pijn op de borst (POB) is een veelvoorkomende klacht en kan verschillende oorzaken hebben. Bij patiënten die naar de cardioloog zijn verwezen, wordt in 80% geen cardiale oorzaak van hun klacht gevonden. (Bron: Landelijke leidraad Zorgproces Pijn op de Borst). Om de zorg voor patiënten met pijn op de borst- klachten te verbeteren zijn er regionale transmurale samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in de RTA-POB.

De RTA beschrijft de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners, de diagnostiek, de verwijzing naar de tweede lijn en de terugverwijzing van de tweede naar de eerste lijn, hoofdbehandelaarschap, behandeling en controles,  voorlichting en informatievoorziening en dossiervoering. Het beoogde doel is dat de RTA in 2025 aantoonbaar leidt tot juiste zorg op de juiste plek en dat er 25% minder POB-patiënten ‘onnodig’ bij de cardioloog terecht komen.

Op initiatief van NVVC Connect zal de LUMC campus Den Haag implementatieonderzoek doen in 3 regio’s, Den Haag, Leiden en Nijmegen, om te toetsen of de ontwikkelde samenwerkingsafspraken ook leiden tot de beoogde resultaten. Dit onderzoek start in april en eindigt eind 2021. (ELAN) Praktijken zullen worden benaderd voor deelname.De RTA-POB beschrijft het zorgproces van de patiënt met pijn op de borst en is gebaseerd op de NHG standaard Stabiele Angina Pectoris (SAP), de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) – SAP opgesteld door NVVC, het NHG en Harteraad.