In de regio Haaglanden wordt door de LUMC-campus Den Haag vanuit het vakgebied Population Health Management, in samenwerking met andere partijen als de huisartsen(organisaties), de ziekenhuizen en de gemeente, onderzoeksprojecten uitgevoerd. Een van de thema’s daarvan zijn hart- en vaatziekten.

Lopende onderzoeksprojecten

Expertteam CVRM (In Tense)

Digitaal consult aan expertteam, wordt wetenschappelijk geëvalueerd binnen In Tense. In dit project wordt de versterking van zorg rondom therapieresistente hypertensie door de samenwerking tussen eerste en tweede lijn verbeterd. Voor de pilotpraktijken vindt u hier meer informatie over het CVRM expertteam.

Bekijk ook onze factsheet over het CVRM-expertteam.

Vasculair The Hague

Onderzoek welke bevolkingsgroepen in de stad een verhoogd risico op hart- en vaatziekten lopen, en past met deze kennis het huidige Nederlandse risico model aan naar een Haags risico model.

Hartfalen

Onderzoek naar de implementatie van de regionale transmurale afspraken rondom hartfalen.

Hart voor Vrouwen (HVV)

Onderzoek naar de implementatie van de regionale transmurale afspraken rondom vrouwen die tijdens de zwangerschap diabetes of een hypertensieve aandoening hebben doorgemaakt.

Pijn op de Borst (POB)

evaluatie van de implementatie van de regionale transmurale afspraken. In deze proefimplementatie worden naast de RTA, 5 sleutelinterventies uitgevoerd. Den Haag is één van de 3 pilotregio’s, naast Leiden en Nijmegen. Klik hier voor meer informatie over deze en andere onderzoeksprojecten van de LUMC Campus Den Haag.

Healthy Heart

Een onderzoek naar het effect van een groepsgewijze leefstijlinterventie in de regio Haaglanden.