Onderzoeksprojecten
In de regio Haaglanden wordt door de LUMC campus Den Haag vanuit het vakgebied Population Health Management, in samenwerking met andere partijen als de huisartsen(organisaties), de ziekenhuizen en de gemeente, onderzoeksprojecten uitgevoerd. Een van de thema’s daarvan zijn hart- en vaatziekten.

De volgende onderzoeksprojecten lopen momenteel:

Vasculair The Hague: onderzoek welke bevolkingsgroepen in de stad een verhoogd risico op hart- en vaatziekten lopen, en past met deze kennis het huidige Nederlandse risico model aan naar een Haags risico model. 

In Tense: versterking van zorg rondom therapieresistente hypertensie door de samenwerking tussen eerste en tweede lijn te verbeteren

Hart voor vrouwen: onderzoek naar de implementatie van de regionale transmurale afspraken rondom vrouwen die tijdens de zwangerschap diabetes of een hypertensieve aandoening hebben doorgemaakt.

Healthy Heart: een onderzoek naar het effect van een groepsgewijze leefstijlinterventie in de regio Haaglanden
Klik hier voor meer informatie over deze en andere onderzoeksprojecten van de LUMC Campus Den Haag.