1

Scholing  

Nascholing CVRM – De nieuwe multidisciplinaire richtlijn CVRM
dinsdag 15 oktober 2019

 

Afgelopen mei is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement verschenen. Deze richtlijn is tot stand gekomen door samenwerking tussen o.a. huisartsen, cardiologen en internisten.

 

Kaderhuisarts hart- en vaatziekten Erik van Duin (Hadoks) en vasculair internist dr. Edith Beishuizen (HMC) nemen u mee in de verschillen tussen de nieuwe- en de oude richtlijn, denkende aan bijvoorbeeld hoe om te gaan met de nieuwe SCORE-risicotabel. Daarna U gaat zelf aan de slag met casuïstiek die we later plenair met elkaar bespreken.

 

We sluiten de avond af met een voordracht van prof. dr. Hanno Pijl, endocrinoloog, hoogleraar diabetologie aan het LUMC en wetenschappelijk coördinator van het Innovatie Centrum voor Leefstijlgeneeskunde. Hij brengt u op de hoogte van de effecten van veranderingen van leefstijl bij patiënten die risico lopen op hart- en vaatziekten. Hoe maak je leefstijl als medicijn?

 

Voor het volledige programma en inschrijven klik hier

 

 

FTO “NOAC in de eerste lijn”

Erik van Duin, huisarts en kaderhuisarts HVZ, Inge Stollman, apotheker, Margot van der Salm, verpleegkundig specialist en Edith Beishuizen, internist, hebben ter voorbereiding op een FTO een powerpoint presentatie gemaakt over het gebruik van (N)OAC’s in de eerste lijn. In de presentatie komt o.a. aan bod op welke wijze antistollingszorg in de huisartsenpraktijk vorm krijgt, wat de rol van de huisarts en wat de rol van de apotheker is. Klik hier om de presentatie in te zien. Voor het aanvragen van de powerpoint voor uw FTO mailt u Debby Lappenschaar: dlappenschaar@hadoks.nl