1

Doelen

Goede afspraken over de juiste zorgverlening op de juiste plek, maken de zorg voor mensen met (risico op) hart- en vaatziekten beter en betaalbaarder. Haagse Vaten is een initiatief van artsen in de regio om de zorg goed af te stemmen: wanneer verwijzen we een patiënt naar het ziekenhuis en vooral ook: wanneer verwijzen we een patiënt terug naar zijn of haar eigen huisarts voor de verdere zorg.

Onze ambitie is op middellange termijn een verschil te maken in de ziektelast en sterfte door hart- en vaatziekten. Dit willen we bereiken door goede werkafspraken, regelmatige scholingen en intensieve samenwerking tussen alle eerste- en tweedelijns zorgorganisaties in Den Haag en andere relevante partijen als de Gemeente, GGD, universiteit (LUMC) en een patiëntenvertegenwoordiging (Harteraad). Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • zorg in de beste setting , op de juiste plek op het juiste moment door de juist zorgverlener.
  • daar waar mogelijk worden patiënten zo veel mogelijk betrokken bij de eigen zorg.
  • adviezen worden op maat gegeven, rekening houdend met multi-culturaliteit en diversiteit.
  • de focus komt niet alleen te liggen op het bestrijden van hart- en vaatziekten, maar juist ook op het voorkomen ervan. Hiertoe worden goede preventieve maatregelen geïmplementeerd en gemonitord middels wetenschappelijk onderzoek.
  • communicatie tussen verschillende zorg/hulpverleners en met de patiënt wordt geoptimaliseerd.
  • zorgverleners worden optimaal gefaciliteerd om de benodigde zorg te kunnen bieden.
  • Regionale Transmurale Afspraken worden goed en met zorg geïmplementeerd.