Vrouwen die tijdens de zwangerschap hypertensie, diabetes, (pre)eclampsie of HELLP-syndroom hebben doorgemaakt, lopen een hoger risico op hart- en vaatziekten. Om deze vrouwen een passend preventie- en zorgaanbod aan te kunnen bieden is een goede overdracht van 2e naar 1e lijn noodzakelijk en dienen deze vrouwen vervolgens periodiek gecontroleerd te worden op risicofactoren. Om deze vorm van integrale zorg in de regio Haaglanden mogelijk te maken werken vanuit de werkgroep Haagse Vaten gynaecologen, vasculair internisten, cardiologen, huisartsen en verloskundigen samen binnen het project Hart voor vrouwen dat door de LUMC campus onderzoeksmatig wordt ondersteund.

RTA Hart voor vrouwen en diagnostiekkaart voor in de huisartsenpraktijk
Het protocol waarin de afspraken tussen 1e en 2e lijn zijn vastgelegd en een diagnostiekkaart die gebruikt kan worden in de huisartsenpraktijk tijdens het spreekuur kunt u hieronder downloaden. Evenals het stroomschema dat wij beschikbaar hebben gesteld, wanneer er een gecompliceerde bevalling heeft plaatsgevonden:

Ook hebben we een filmpje gemaakt voor de doelgroep dat u bijvoorbeeld op uw wachtkamerscherm kunt laten zien. U vindt het filmpje op Youtube.
Mocht u het bestand willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Margot van der Salm.

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen in het ontstaan van hart- en vaatziekten. Een van de mogelijke oorzaken betreft schommelingen in de hormoonhuishouding tijdens zwangerschap wat kan leiden tot zwangerschapsdiabetes. Daarnaast krijgen sommige vrouwen zwangerschapshypertensie, (pre)eclampsie of het HELLP-syndroom. Als vrouwen deze aandoeningen hebben gehad, dan is het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) hoger. Vrouwen met deze (doorgemaakte) problemen, moeten daarom na de zwangerschap blijvend gecontroleerd worden op aanvullende risicofactoren op HVZ (zoals BMI, hypertensie, hypercholesterolemie, roken, ongezonde leefstijl) om op tijd het risico te kunnen verlagen. Deze controles vinden nu niet consequent en structureel plaats en hierover vindt geen afstemming plaats tussen 2e lijn en 1e lijn.

Samenwerking

Daarom is vanuit Haagse Vaten de samenwerking gezocht tussen gynaecologen, vasculair internisten en cardiologen uit HMC en Hagaziekenhuis, de huisartsen van Hadoks, Arts en Zorg en SHG en de 1e lijns verloskundigen in de regio.

Het doel van de samenwerking is om vroegtijdig cardiovasculaire risicofactoren in kaart te brengen door een goede overdracht van het ziekenhuis (gynaecoloog/internist/cardioloog) of de verloskundige naar de huisartsenpraktijk. Vervolgens worden de vrouwen periodiek gecontroleerd in de huisartsenpraktijk op risicofactoren. De eerste vijf jaar gebeurt dit jaarlijks, daarna elke drie jaar (tenzij er redenen zijn om dit vaker te doen). Om een start te maken met de implementatie van deze samenwerking hebben we een subsidie van ZonMw ontvangen. Aan alle huisartsenpraktijken vragen we om de vrouwen die in 2020 zijn bevallen, een risico lopen en volgens protocol worden terugverwezen, een passend preventie en/of zorgaanbod aan te bieden. Daarnaast gaan we in 15 huisartsenpraktijken vrouwen die in het verleden een hypertensieve aandoening in de zwangerschap hebben doorgemaakt, opsporen en oproepen zodat ook hen een passend preventie- en zorgaanbod kan worden aangeboden. In de toekomst willen we dit retrospectief opsporen van de doelgroep uitbreiden naar alle huisartsenpraktijken. De LUMC campus Den Haag zal binnen het project implementatieonderzoek verrichten. De doelgroep betrekken we door dat er een patiëntenpanel is ingericht. Zij denken bijvoorbeeld mee over hoe we deze vrouwen het beste kunnen bereiken en  hoe we een regionale publiekscampagne vorm kunnen geven.

Rimke Vos van de LUMC campus, mocht bij BNR nieuwsradio het project toelichten: https://www.bnr.nl/player/archief/20200603155400300

Deelnemen als huisartsenpraktijk aan het onderzoek? Klik hier voor meer informatie.