Wat betekent deelname voor de huisartsenpraktijk?
Alle huisartsenpraktijken in de regio wordt gevraagd om de vrouwen die vanaf 2020 zijn bevallen, een risico lopen en volgens protocol worden terugverwezen, periodiek te screenen en indien nodig een passend preventie en/of zorgaanbod aan te bieden.
Als u actief deelneemt aan het tweede deel van het project gaan we in uw praktijk vrouwen opsporen die in het verleden diabetes of een hypertensieve aandoening in de zwangerschap hebben doorgemaakt. Dit betekent dat er dossieronderzoek in het HIS wordt gedaan. Hierbij maken we gebruik van een software tool. Nadat middels de software een selectie is gemaakt, neemt de huisarts deze door en maakt de definitieve selectie. Deze vrouwen worden door de praktijk opgeroepen en gecontroleerd op risicofactoren volgens de CVRM standaard. Vervolgens wordt er indien nodig een passend preventie en/of zorgaanbod aangeboden. En worden de vrouwen opgenomen in een oproepsysteem zodat systematisch periodieke controle plaats kan vinden met een frequentie van elke drie jaar ten zijn er redenen zijn om dit vaker te doen. In de toekomst willen we dit retrospectief opsporen van de doelgroep uitbreiden naar alle huisartsenpraktijken.

Er komt een protocol beschikbaar waarin bovenstaande staat uitgewerkt.
De geselecteerde vrouwen zal gevraagd worden om deel te nemen aan het implementatieonderzoek van het LUMC. Voor deelname aan het project ontvangt de huisartsenpraktijk een kleine vergoeding.

Deelnemen?
Alle deelnemende praktijken (aan deel 2 van het project) worden uitgenodigd voor de kick-off bijeenkomst op 5 oktober waarin het project zowel medisch inhoudelijk als organisatorisch verder zal worden toegelicht. We hopen van harte dat u deel wilt nemen aan deze zorgvernieuwing en -verbetering. Aanmelden kan bij Debby Lappenschaar, projectleider: dlappenschaar@hadoks.nl ?