De Regionaal Transmurale Afspraak (RTA)-PAV beschrijft het zorgproces van de patiënt met chronisch obstructief perifeer vaatlijden en is gebaseerd op de NHG standaard Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en de richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden van Federatie Medisch specialisten (FMS).

De samenwerking tussen huisarts en vaatchirurg is aan de hand van afspraken in deze RTA zodanig georganiseerd dat de huisarts en/of vaatchirurg de patiënt behandelt:

  • door actief symptomen van PAV zoveel als mogelijk te bestrijden om de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.
  • door adequaat op te treden bij (acute) verslechtering waarbij de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.
  • door optimale zorg te realiseren, met als doel vermindering van morbiditeit (met de daarbij behorende ziekenhuisopnames) en mortaliteit te realiseren.
  • door de taken en verantwoordelijken, voortvloeiend uit deze samenwerking, helder te beschrijven.
Kaderhuisarts hart- en vaatziekten Erik van Duin heeft in een korte vlog de kernpunten van de RTA PAV voor u op een rij gezet.

Deze RTA-PAV is opgesteld door vaatchirurgen, (kader)huisartsen, fysiotherapeut, physician assistent vaatchirurgie, praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist HVZ uit de regio Haaglanden.

Voor meer informatie over deze RTA kunt u contact opnemen met Margot van der Salm.