Haags Symposium: Optimale regionale aanpak voor chronisch zieke patiënten

Haagse Huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en specialisten van het HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum kwamen op 29 januari bij elkaar tijdens het eerste regionale Haags symposium. Het symposium vond plaats op de LUMC Campus in Den Haag en kwam vanuit de wens van de werkgroepen Haagse Nieren, Haagse Vaten, Haags Suiker en Haagse Longen om meer kennis met elkaar te delen.

Het programma van het Haags symposium bestond uit een plenaire sessie onder leiding van huisarts Pieters Kersemakers en negen workshops. De leerzame avond werd goed gewaardeerd door de aanwezigen.

Het symposium is gezamenlijk georganiseerd door huisartsen en specialisten. Huisarts Janet Kist, Bertie Arragon-van Spronsen van het Hagaziekenhuis en Debby Lappenschaar van Hadoks deden de praktische organisatie. Janet Kist: “Het doel van dit symposium is een regionale aanpak van chronische zieke patiënten te bevorderen en verbeteren. We willen meer kennis met elkaar delen en zorgpaden maken die in iedere praktijk en ziekenhuis gelijk zijn. Dat komt de patiënt én de zorgverlener ten goede. We willen dat het symposium in deze omvang een  terugkerend evenement gaat worden. Zo kunnen we de samenwerking verder verstevigen. De praktijkondersteuners spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn vaak de eerste schakel tussen de diverse zorgverleners en  de patiënt.”

Zorg waar het hoort

“De bedoeling is dat de zorg aan de patiënt wordt gegeven waar het hoort”, vertelt Janet verder. “Dat betekent bij de huisarts als het kan en bij de specialist als het moet. We staan voor een grote uitdaging met het stijgen van het aantal chronisch zieken in onze stadse populatie. Door goede afstemming tussen de 1e en 2e lijnszorg in de regio moet dat lukken. Samenwerken is het sleutelwoord. Vooral chronische patiënten hebben er veel baat bij als de zorg rondom zijn of haar ziekteproces vlot en goed verloopt. Zo kunnen we de kwaliteit van de zorg hoog houden. Ook willen we met meer preventieve maatregelen de regio gezonder maken. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en huisartsenpraktijken rookvrij maken. Zo zijn er nog veel meer maatregelen te bedenken. Daar willen we ook de gemeente bij betrekken. De zorg voor chronisch zieken in de regio moet een geoliede multidisciplinaire samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn.”

Het organiserend comité