Drukbezochte nascholing ‘In Tense’ op campus: terugblik

In februari 2020 vond de eerste nascholing plaats vanuit ‘In Tense: van therapieresistentie naar effectieve therapie’. De aanwezigen werden geïnformeerd over de herziene CVRM-richtlijnen, de uitkomsten van fase 1 van het ‘In Tense’-project en de mogelijkheden rondom het vervolg.

Meer dan honderd huisartsen, praktijkondersteuners, internisten en verpleegkundigen uit eerste en tweede lijn werden bij de nascholing verwelkomd. Kaderhuisarts hart- en vaatziekten Erik van Duin en verpleegkundig specialist Margot van der Salm vertelden de deelnemers over de nieuwe CVRM-richtlijn.

Daarna werden de aanwezigen door prof dr Liset van Dijk bijgepraat over valkuilen, do’s en don’ts  in de arts-patiëntcommunicatie om therapietrouw te verbeteren. Klinisch farmacoloog Erik van Maarsseveen vertelde over een recent ontwikkelde bloedtest waarmee kan worden nagegaan in hoeverre patiënten hun antihypertensiva op de juiste manier innemen. Dit leidde tot levendige discussies met het publiek.

Ook kwam het In Tense-project zelf aan bod. Onderzoeker drs. Sytske van Bruggen deelde de uitkomsten van fase 1: dit betrof aanbevelingen vanuit huisartsen, specialisten en verpleegkundigen – uit de eerste en tweede lijn – om de zorg te verbeteren. Projectleider dr. Rimke Vos besloot de avond met een schets van  fase 2: de implementatie van de aanbevolen interventies. Deze fase gaat medio 2020 van start.

Meer weten over het In Tense-project? Kijk dan op www.lumc.nl/intense-fase2