Pilot: CVRM-expertteam Haagse Vaten

Het laatste decennium groeit het aantal mensen met cardiovasculaire risico’s gestaag. De huisartsenpraktijk krijgt daardoor de komende jaren te maken met een toenemend aantal patiënten met één of meer chronische hart- of vaatziekten. Om op deze ontwikkeling in te kunnen spelen, is Hadoks vanuit de werkgroep Haagse Vaten een pilot gestart onder een aantal huisartsenpraktijken in de regio.

In samenwerking met het HMC en HagaZiekenhuis, is het CVRM- expertteam opgericht die ervoor zorgt dat de huisarts gemakkelijk CVRM-gerelateerd vragen kan stellen. Het CVRM-expertteam bestaat uit verpleegkundig specialisten uit de 1e en 2e lijn, kaderartsen HVZ en vasculair internisten. De huisartsenpraktijken die deelnemen aan de pilot, kunnen het expertteam bereiken via ZorgDomein en de reeds bestaande consultatiefunctie in het KIS en vragen stellen op het gebied van dyslipidemie en hypertensie (voor zowel mensen die binnen de ketenzorg vallen als daarbuiten). De reactietijd is gelijk aan een teleconsult en bedraagt maximaal drie werkdagen.

Erik van Duin, kaderhuisarts HVZ bij Hadoks zegt hierover: “middels de vorming van het CVRM-expertteam is het mijn doel en verwachting om de inzichten uit de eerste en tweede lijn zoveel mogelijk te bundelen, om zo te komen tot een optimaal cardiovasculair behandeladvies ten behoeve van onze Haagse populatie”

InTense-studie/evaluatie expertteam

Om inzicht te krijgen in de meerwaarde van dit initiatief voor de regio Haaglanden, zal tevens in samenwerking met de LUMC-Campus Den Haag een wetenschappelijke evaluatie worden uitgevoerd. Op deze manier willen we tijdens de implementatie al verbeterpunten doorvoeren. Binnen het InTense onderzoek wordt de beste manier om mensen met cardiovasculaire risico’s te begeleiden en te behandelen onderzocht.

Meer informatie over het CVRM-expertteam vindt u hier: Haagse Vaten CVRM Expertteam – YouTube. Het CVRM-expertteam betreft vooralsnog een pilot van 12 maanden, alleen pilot-praktijken kunnen hun vragen stellen via ZorgDomein.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de pilot? Enthousiast? Laat het ons weten dan benaderen we u wanneer we gaan uitbreiden. Neem contact op met Margot van der Salm, verpleegkundig specialist: mvandersalm@hadoks.nl

Bekijk ook onze factsheet met meer informatie over ons CVRM-expertteam