Pilot: CVRM-expertteam Haagse Vaten

Het laatste decennium groeit het aantal mensen met cardiovasculaire risico’s gestaag. De huisartsenpraktijk krijgt daardoor de komende jaren te maken met een toenemend aantal patiënten met één of meer chronische hart- of vaatziekten. Om op deze ontwikkeling in te kunnen spelen, is Hadoks vanuit de werkgroep Haagse Vaten een pilot gestart onder een aantal huisartsenpraktijken […]

Read More