Read More

Op weg naar een rookvrije generatie

Samen op weg naar een rookvrije generatie en een gezonder Den Haag! Onlangs hebben de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds een nieuw initiatief gelanceerd: ‘Samen op weg naar een rookvrije generatie’. Hun doelstelling: “Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien.” […]

Read More
Read More

Drukbezochte nascholing ‘In Tense’ op campus: terugblik

In februari 2020 vond de eerste nascholing plaats vanuit ‘In Tense: van therapieresistentie naar effectieve therapie’. De aanwezigen werden geïnformeerd over de herziene CVRM-richtlijnen, de uitkomsten van fase 1 van het ‘In Tense’-project en de mogelijkheden rondom het vervolg. Meer dan honderd huisartsen, praktijkondersteuners, internisten en verpleegkundigen uit eerste en tweede lijn werden bij de […]

Read More
Read More

Project Hart voor vrouwen

Vrouwen die tijdens de zwangerschap hypertensie, diabetes, (pre)eclampsie of HELLP-syndroom hebben doorgemaakt, lopen een hoger risico op hart- en vaatziekten. Om deze vrouwen een passend preventie- en zorgaanbod aan te kunnen bieden is een goede overdracht van 2e naar 1e lijn noodzakelijk en dienen deze vrouwen vervolgens periodiek gecontroleerd te worden op risicofactoren. Om deze […]

Read More