Lipidenstoornissen (concept)

De presentatie van de workshop op het Startsymposium op 23 november 2016 is hier te vinden.

dyslipidemie-stroomschema*    10-20% risico = 10-20% 10 jaars risico op ziekte of sterfte door hart en vaatziekten geschat volgens risicotabel HVZ (bij dm en ra patienten 15 jaar bij de leeftijd optellen)
**    >= 20% risico= >= 20% 10 jaars risico op ziekte of sterfte door hart en vaatziekten geschat volgens risicotabel HVZ (bij dm en ra patienten 15 jaar bij de leeftijd optellen)
1) Aanvullende risicoverhogende factoren bij 10 jaars risico van 10-20% tabel 4  invoegen evt nog invoegen verhogende fact bij dm en ra

Deze samenwerkingsafspraken zijn gebaseerd op
–    NHG standaard Cardiovasculair Risicomanagement, 2012
–    LTA Cardiovasculair Risicomanagement 2012
–    Adviezen Leefh
–    2016 European Guidelines om cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2016 aug 1;37(29):23 15-81
    Overweeg consultatie van of verwijzing naar een internist-vasculair geneeskundige indien:
•    Er een hoog risico op HVZ blijft bestaan en een therapieresistente te hoge LDL > 2,5 waarde is.
•    Streefwaarde dyslipidemie niet bereikt, ondanks maximale mono- of duotherapie (met in acht nemen van de leeftijd en co-morbiditeit), indien daling van risico op HVZ onvoldoende is bereikt of nog wenselijk is.
•    Er onacceptabele bijwerkingen van statines optreden.
•    Bij herhaling gemeten triglyceriden > 5 ondanks maximale medicatie.
•    Bij verdenking op familiaire dyslipidemie (bijv. familiare hypercholesterolemie volgens de LEEFH-criteria)> link naar Leefh criteria:http://www.leefh.nl/zorgprofessionals/diagnoseTerugverwijsafspraken:
–    jaarlijks controle bij huisarts
–    maximale instelling bereikt
–    streefdoel bereikt