img

Kennisbank

NHG Standaarden

De standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap gelden als leidraad voor de meeste regionale werkafspraken. Hier kunt u de originele standaarden raadplegen op de website van het NHG: 

M80 Acuut coronair syndroom

M79 Atriumfibrilleren

M103 Beroerte

M84 Cardiovasculair risicomanagement

M86 Diepe veneuze trombose en longembolie

M51 Hartfalen

M96 Het PreventieConsult

M13 Perifeer arterieel vaatlijden

M43 Stabiele angina pectoris

M30 Varices