• 453

    Haagse Vaten

HAAGSE VATEN

De Haagse regio werkt samen aan goede hart- en vaatzorg en het voorkomen van hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende chronische ziektes wereldwijd. Het belang van kwalitatieve juiste zorg op de juiste plek van deze aandoeningen kan dan ook nauwelijks overschat worden. In de regio Haaglanden slaan alle relevante partijen de handen ineen om Regionale Transmurale Afspraken te maken met betrekking tot afstemming van de zorg voor deze doelgroepen waarbij zorg in de beste setting het uitgangspunt is.

Deelnemers aan Haagse Vaten zijn Hadoks, Arts en Zorg, SHG, HagaZiekenhuis, HMC, Harteraad, LUMC – Campus Den Haag, Gemeente Den Haag